Terms Тег BODY, атрибут background

Terms of Service

Սկսելն արագ և հեշտ է: 💚

1. «SIGN UP» գրանցումը «SIGN IN» գրանցամատյանով մուտքագրվում է ձեր հաշվին

2. "ADD FUNDS" -ը ընտրեք «METHOD» անցյալ "AMOUNT" 10-300 $, սեղմեք "PAY", ձեր գումարը կուտակվի ձեր հաշվին: Դուք վճարում եք PayPal- ի, Unitpay- ի, Payeer- ի, Payoneer վճարման ծառայությունների միջոցով, մենք չենք հավաքում կամ պահում ձեր վճարման տվյալները:

3. «NEW ORDER» - ը ընտրում է «CATEGORY» Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, GoogleBusiness / Map, eBay, SoundCloud, Spotify, TikTok, Reddit, LinkedIn, Telegram, VK, Ok, Pinterest, SEO, VPN, Վեբ կայքի թրաֆիկ և այլն, ընտրեք «SERVICES» ստացեք «DESCRIPTION» անցյալ «LINK» և «QUANTITY» (1000 գների համար յուրաքանչյուր գինը, կարող եք պատվիրել ավելի քիչ / շատ հատ), սեղմել «SUBMIT», բոլոր պատվերներն անմիջապես աշխատանքի են անցնում

4. «ORDERS» - ը տեսնի ձեր տեղադրված և ընթացքի կարգավիճակը

5. «TICKETS» - ը կան հարցեր, նրանց այստեղ հարցրեք. «SUBJECT» - ը ավելացրեք № DOrderD, «MESSAGE» մուտքագրեք ձեր հարցը, մղեք «SUBMIT TICKET» (մենք սովորաբար պատասխանում ենք անմիջապես, երբեմն 1 ժամվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան 24 ժամ):

6. "SERVICES" -ը պարունակում է մեր բոլոր ծառայությունները, «FAQ» - ի պատասխանները հաճախակի տրվող հարցերի ՝ «TERMS» կանոնները, որով մենք աշխատում ենք, «API» ՝ վեբ գործիքների համար, «BLOG» հոդվածները սոցիալական մեդիայի շուկայավարման SMM- ի վերաբերյալ:

The use of services provided by SMMterra.com establishes an agreement to these terms. By registering or using our services you agree that you have read and fully understood the following terms of Service and SMMterra.com will not be held liable for loss in any way for users who have not read the below terms of service.

General

By placing an order with SMMterra.com, you automatically accept all the below-listed terms of service whether you read them or not.
We reserve the right to change these terms of service with a notice on our notice board update, or without notice, as server provider will updated by anytime on service list which official cause issues. You are expected to read all terms of service before placing an order to ensure you are up to date with any changes or any future changes.
You will only use the SMMterra.com website in a manner which follows all agreements made with SEO Service / Instagram / Facebook / Twitter / Youtube / Spotify and other social media site on their individual Terms of Service page. SMMterra.com service rates are subject to change at any time by the server developer service price rates change without notice or we will notice on our notice board for update the service. The payment/refund policy stays in effect in the case of rate changes. Our user can check in user account order history list to know more the status or ticket us to ask anytime if any problem issue, we will try our best to help the user sort the problem by server provider work hours, in some cases will take longer to solve. SMMterra.com does not guarantee a delivery time for any services if the traffic is too busy, or your URL something wrong on place order, but we will guarantee you get them or refund back to your account automatically if it cancels or problem issue, but will not be refundable if user placed the fault link or changing details during delivery time. We offer our best estimation for when the order will be delivered. This is only an estimation and SMMterra.com will not refund orders that are in processing if you feel they are taking too long as the server will update always. SMMterra.com tries hard to deliver exactly what is expected of us by our re-sellers. In this case, we reserve the right to change a service type if we deem it necessary to complete an order. Users please check the time of order to place your services, and be patient during the time waiting. Read ID4 before getting started on our service page: https://smmterra.com/services

Disclaimer:

SMMterra.com will not be responsible for any damages you or your business may suffer. Make sure your URL profile will not change the username during service, as it will become not correct URL to completed the order, or server will be completed by user changed information fault. 

Liabilities:

SMMterra.com is in no way liable for any account suspension by your own behavior or picture deletion done by Instagram or Twitter or Facebook or YouTube or Spotify or Other Social Media. We sure SMM-panel Resellers' work for more than total 50,000,000+ orders on the system server progressing and completed in the market. It will never and won't be banned by SMM platform.

Service:

SMMterra.com will only be used to promote your social account and help to get your new traffic on your "Appearance" only.
We Guarantee you to get the traffic service that you pay for. 
You will not upload anything into the SMMterra.com site including nudity or any material that is not accepted or suitable for the Social Media community.
Private accounts would not get a refund! Please ensure that your account is public and URL is work before ordering.

Refund Policy

Refunds can be a charge back to your payment method if you do not want to use. After a deposit has been completed, usually there is no way to reverse it. You must use your balance on orders from SMMterra.com
You agree that once you complete payment, you will not file a dispute or a chargeback against us for any reason. If you file a dispute or charge-back against us after a deposit, we reserve the right to terminate all future orders, ban you from our site. We also reserve the right to take away any services given we delivered to you or your client's social media account. Orders placed in SMMterra.com and deposit balance will not be refunded or canceled after they are In Progressing or Completed. You will receive a refund credit to your SMMterra.com account if the order is not deliverable. Misplaced or Private account orders will not qualify for a refund. Be sure to confirm each and every order before placing it. Fraudulent activity such as using unauthorized or stolen credit cards will lead to termination of your account. There are no exceptions. Please try do not use more than one server at the same time for the same page, as it will delay sometimes. We cannot give you the correct followers/likes number in that case. We will not refund these orders.

Privacy Policy

This policy covers how we use your personal information. We take your privacy seriously and will take all measures to protect your personal information.
Any personal information received will only be used to fill your order. We will not sell or redistribute your information to anyone. All information is encrypted and saved in secure servers.